top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

Version - 20230104

Privatlivspolitik for Bernts

 

Denne fortrolighedspolitik indeholder oplysninger om hvordan personoplysninger behandles hos bernts.dk. Du kan finde oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger om vores kunder, tidligere kunder, potentielle kunder, kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere og brugere af vores hjemmeside.

 

Bernts.dk er dataansvarlig for de personoplysninger, der er nævnt i denne politik. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

 

E-mail: lars@bernts.dk eller;

Telefon: +45 5217 0644

 

1 - Resumé

 

1.1 Formål

Vi behandler persondata med følgende formål:

 

At distribuere online nyhedsbreve

At holde kontakt med samarbejdspartnere og underleverandører

At beskytte vores systemer

At beskytte vores juridiske interesser

 

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies. Se venligst vores separate cookie-politik.

 

1.2 Dine rettigheder

 

Du har ret til at anmode om:

 

Adgang til alle personoplysninger, som vi har gemt om dig.

Rettelse af eventuelle fejl af de personoplysninger, som vi har gemt om dig.

Sletning af dine personoplysninger.

At indgive en klage til Datatilsynet.

Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder nedenfor i denne privatlivspolitik.

 

2 - Hvilke personoplysninger vi behandler

 

Nedenfor har vi angivet de vigtigste kategorier af personoplysninger, som vi behandler.

 

  • Kategori - Eksempler på personoplysninger

  • Navn og kontaktinformationer - Fornavn og efternavn, e-mailadresse, postadresse, mobilnummer.

  • Forretningsoplysninger - Titel, rolle, virksomhed.

  • Faktureringsoplysninger - Kortnummer, bankkontonummer og betalingsoplysninger.

  • Købshistorik - Oplysninger om dine køb

  • Enhedsdata - Data om din enhed, for eksempel oplysninger om du browser via en mobil eller computer, og hvilken browser du bruger. Kan også indeholder oplysninger om IP-adresse og browserindstillinger.

  • Korrespondance - Oplysninger, når du kontakter os, afhængigt af hvilke oplysninger du giver os.

 

3 - Hvordan vi anvender dine personoplysninger

 

Nedenfor har vi beskrevet formålene og kategorierne af personoplysninger mere detaljeret. Vi har også angivet, hvilket retsgrundlag vi har for behandlingen.

 

Vi behandler hovedsageligt dine personoplysninger på grundlag af en aftale med dig (“Opfyldelse af en aftale“) eller behandlingen er baseret på dit samtykke (“Samtykke”). Vi kan også behandle dine data på grundlag af vores legitime interesser (“Legitim interesse”).

 

3.1 Til at distribuere online nyhedsbrev

På vores webside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Formålet er at give dig direkte nyheder og opdateringer. Vi behandler din e-mail, navn, virksomhed og postnummer.

 

Retsgrundlaget for behandlingen er, at du har givet dit samtykke.

 

3.2 For at skabe interesse og markedsføre vores virksomhed

 

Hvis du f.eks. deltager i et af vores kundearrangementer, kan det forekomme at vi tager billeder og videoer af arrangementet. Indholdet kan blive delt gennem offentlige kanaler for at skabe interesse og markedsføre fremtidige arrangementer. Vi deler kun professionelle og situationsbestemte billeder. Hvis du ønsker, at et billede skal fjernes, er du velkommen til at kontakte os. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at skabe interesse og markedsføre vores arrangementer. Vi har vurderet at denne interesse ikke tilsidesætter deltagernes ret til privatliv.

 

3.3 For at holde kontakt med kunder og potentielle kunder

 

Hvis du er en kunde eller en potentiel kunde, kan vi opbevare dine oplysninger i vores interne lister. Formålet er at kommunikere med eksisterende kunder og nå ud til kunder, der kunne være interesseret i en af vores tjenester. Vi opbevarer kun oplysninger om dig i forbindelse med din forretningsrolle, f.eks. kontaktpersoner i en virksomhed, herunder navn, e-mail, telefonnummer og salgs- og kontakthistorik. For allerede eksisterende kunder er retsgrundlaget for behandlingen at opfylde en aftale. For potentielle kunder er den juridiske interesse vores forretningsinteresse i at nå ud til potentielle kunder.

 

3.4 For at håndtere af betalinger og fakturering

 

For vores betalte services, visse arrangementer og tjenester til forretningspartnere som f.eks. annoncering, behandler vi betalingsoplysninger for at håndtere betaling og fakturering. Typisk behandler vi navn, virksomhed, e-mail, telefonnummer og faktureringsoplysninger som f.eks. bankkontonumre, kortnumre osv. Retsgrundlaget for behandlingen er opfyldelse af en aftale. Vi opbevarer oplysningerne på baggrund af vores juridiske forpligtelser til at opbevare oplysninger.

 

3.5 Samarbejdspartnere og entreprenører

 

Vi behandler personoplysninger om samarbejdspartnere og kontrahenter med henblik på levering af tjenester og udveksling af tjenester. Personoplysninger, der behandles, kan være navne, telefonnumre, adresser, e-mailadresser og fakturaoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er de aftaler, som larsbernt.com har indgået med de enkelte samarbejdspartnere og entreprenører.

 

3.6 For at beskytte vores systemer

 

For at beskytte vores systemer mod sikkerhedsbrud eller ondsindede handlinger kan vi behandle dine personoplysninger. Det kan være din login-historik eller oplysninger om din enhed. Retsgrundlaget er vores legitime interesse i at holde vores systemer sikre.

 

3.7 For at beskytte vores juridiske interesser

 

Afhængigt af den specifikke situation kan vi opbevare dine data for at beskytte vores juridiske interesser. F.eks. i tilfælde af at du klager over en af vores services. I sådanne tilfælde er vores behandling af personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores juridiske forretningsinteresser.

 

3.8 For at håndtere dine henvendelser

 

Hvis du kontakter os via en af vores udpegede kanaler, f.eks. via e-mail, behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi behandler, vil f.eks. være dine kontaktoplysninger såsom din e-mailadresse og de oplysninger, du giver i din henvendelse. Vores retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at give oplysninger til personer, der søger sådanne oplysninger.

 

4 - Sikkerhed

 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysninger behandles med et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til risikoen, f.eks. ved at sikre fortrolighed, tilgængelighed og integritet af personoplysningerne.

 

5 - Modtagere af personoplysninger og brug af underleverandører

 

Vi videregiver og/eller deler ikke dine personoplysninger til tredjeparter, undtagen når det er nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

 

Til visse administrative formål anvender vi underleverandører (databehandlere). Vi har sikret os, at behandlingen er i overensstemmelse med kravene i GDPR ved at indgå databehandleraftaler med databehandleren. Databehandleraftalerne sikrer også, at personoplysningerne ikke anvendes til andre formål.

 

6 - Hvordan du kan kontrollere dine personoplysninger

 

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig ved at følge det link, der er angivet i den e-mail, som distribuerer e-mailen.

 

Hvis du ønsker at kontrollere andre personoplysninger, bedes du kontakte os på: lars@bernts.dk

 

7 - Den Registreres rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på lars@bernts.dk

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod larsbernt.com’s ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Klageret

Du kan klage til Datatilsynet over Vertical Transitions behandling af dine personoplysninger. Du kan klage her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

 

8 - Hvor vi behandler dine personoplysninger

 

Vi behandler hovedsageligt dine personoplysninger med hosting i Danmark eller i EU.

 

Bemærk venligst, at når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi en underleverandør uden for EU/EØS. Dine personoplysninger er muligvis ikke lige så beskyttet som inden for EU/EØS.

 

9 - Opbevaringstid

 

Opbevaring af personoplysninger vil finde sted så længe, det er nødvendigt for formålet med behandlingen. Vi opbevarer ikke dine personoplysninger ud over dette, medmindre der er et andet retsgrundlag for behandlingen.

 

Vi bestemmer opbevaringstiden på følgende:

 

Hvis du ikke har brugt vores tjenester i en bestemt periode, sletter vi dine data.

Hvis vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare dataene, sletter vi dem ikke, før vi har lovlig tilladelse til at slette dem.

Hvis du har givet dit samtykke, behandler vi dataene, indtil dit samtykke trækkes tilbage.

 

10 - Ændringer af denne privatlivspolitik

 

Vi vil opdatere denne privatlivspolitik, hvis vi ændrer den måde, vi behandler personoplysninger på. Se venligst datoen for den seneste version nedenfor. Vi anbefaler, at du jævnligt genbesøger vores politik for at se, om der er sket nogen ændringer.

 

Sidst opdateret: 01.03.2023

bottom of page