top of page
Søg

FÅ STYRKET KONKURRENCEEVNEN

Jeg arbejder holistisk med salg og skaber resultater på baggrund af erfaring og særlige kommercielle kompetencer, indenfor forretningsforståelse, virksomhedsudvikling, ledelse og kreativitet. Så kort fortalt, er jeg en hybrid ekspert i kommerciel vækst og resultater der styrker konkurrenceevnen.

For at opnå bedre salgsresultater er det ofte hensigtsmæssigt, at udarbejde en plan eller strategi, om man vil, indeholdende elementer som organisering, produktudvikling, kommunikation, branding, marketing og salg. Jeg kommer med en åben og bred tilgang, der udfordrer de bestående forudsætninger for, at skabe kommercielle resultater. Både i form af større digitale transformationsprocesser eller som en mindre kommerciel vitamin-indsprøjtning og drøfte af potentiale.


For mig er det ikke en større plan eller ingenting. Jeg løser også mindre isolerede ledelses-, kommunikations-, branding-, marketing- eller salgsopgaver hver for sig og fra case til case. Jeg kan begge dele. Både de store længerevarende udviklingsprojekter, men også en frisk kreativ idé til en salgskampagne med kort deadline eller en superskarp salgspræsentation.BERNTS payoff er "Jeg vækster virksomheder" selvom opgaverne ofte løses gennem et håndplukket team, specifikt til den opgave, men orkestreret af mig, da jeg har et omfattende netværk og lang erfaring, sikrer en unik fleksibilitet og kvalitet i leverancen.


Du kan læse mere om, hvordan jeg tidligere har sammensat teams og se eksempler på løsninger, på ’Historier-siden’.


Dette er samtidig forklaringen på, hvorfor BERNTS er et hybrid bureau. Fordi jeg er i besiddelse af de tværgående og sammenhængende kompetencer, der i dag er nødvendige for, at kunne skabe omstilling og bæredygtige kommercielle resultater, på tværs af faggrupper og siloer med brug af moderne forståelse og indsigt.


Visualisering af de fire kompetencer, der udgør den hybride sammensætning

bottom of page