top of page
Søg

FÅ STYRKET KONKURRENCEEVNEN

Jeg arbejder holistisk med salg og skaber resultater på baggrund af erfaring og særlige kommercielle kompetencer, indenfor forretningsforståelse, virksomhedsudvikling, ledelse og kreativitet. Så kort fortalt, er BERNTS en hybrid ekspert i kommerciel vækst og resultater der styrker konkurrenceevnen.


BERNTS er et vækstbureau


For at opnå bedre salgsresultater er det hensigtsmæssigt, at udarbejde en plan eller en strategi der indeholder elementer som organisering, produktudvikling, kommunikation, branding, marketing og salg. Jeg kommer med en åben og bred tilgang, der udfordrer de bestående forudsætninger for, at skabe nye kommercielle resultater, da fortidens indsatser og resultater er kendte. Både i form af større digitale transformationsprocesser eller som en mindre kommerciel vitamin-indsprøjtning og drøftelse af potentiale.


For mig er det ikke en større plan eller ingenting. Jeg løser gerne mindre isolerede ledelses-, kommunikations-, branding-, marketing- eller salgsopgaver hver for sig og fra case til case. Jeg kan begge dele. Både de store længerevarende udviklingsprojekter til opdatering af salgspræsentationerne, men også en frisk kreativ idé til en salgskampagne med kort deadline.


Opgaverne løses ofte alene eller gennem et håndplukket team, specifikt til opgaven, men orkestreret af mig med udgangspunkt i et omfattende netværk og lang erfaring, der sikrer en unik fleksibilitet og kvalitet i leverancen.


Du kan læse mere om, hvordan jeg tidligere har sammensat teams og se eksempler på løsninger under ’Indsigter' i menuen.


Dette er samtidig forklaringen på, hvorfor BERNTS er et vækstbureau. Fordi jeg er i besiddelse af de tværgående og sammenhængende kompetencer, der i dag er nødvendige for, at kunne skabe omstilling og bæredygtige kommercielle resultater, på tværs af faggrupper og siloer med brug af moderne forståelse og indsigt.Visualisering af de fire kompetencer, der udgør de vækstskabende sammenhænge

Comments


bottom of page